Gurulize

Gurulize Çerçeve Sözleşmesi

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR İÇİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İçindekiler

 1. TARAFLAR
 2. TANIMLAR
 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 4. BEYAN
 5. DEVIX HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 6. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 7. MALİ HÜKÜMLER
 8. MÜCBİR SEBEP
 9. GİZLİLİK
 10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 11. SÖZLEŞMENİN KOPYALARI VE EKLER
 12. CAYMA HAKKI VE FESHİ
 13. SÖZLEŞMENİN DEVRİ
 14. BİLDİRİM
 15. YÖNETMELİK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
 16. VERGİ, ÜCRET VE GENEL GİDERLER
 17. DEĞİŞİKLİKLER VE BÖLÜNEBİLİRLİK
 18. SÖZLEŞMENİN DİLİ VE GEÇERLİLİK

1.TARAFLAR

İş merkezi Maslak Mah. Aos 38. Sk. Çiftkurtlar Plaza K:6 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Teknocat Labs Proje Geliştirme A.Ş. (“Teknocat”) ve aşağıdaki bilgilerle Web Uygulama Hizmeti Kullanıcısı (“KULLANICI”),

FİRMA ADI:
YETKİLİ KİŞİ ADI:
ADRES:
E-POSTA:
Phone:
IBAN / Swift:
ALAN ADI:
TERCİH EDİLEN GURULİZE PAKETİ:

WEB UYGULAMA PLATFORM HİZMETLERİNİN sağlanmasına ilişkin bu Sözleşmeyi onayladınız.

Bundan böyle GURULIZE Genel Hüküm ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi “Sözleşme” olarak anılacaktır. DEVIX ve KULLANICI burada ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

www.gurulize.com: DEVIX'e ait tüm fikri mülkiyet haklarına sahip bir “danışmanlık hizmetleri platformu web uygulaması” sağlanması projesinin web sitesi,

Platform: Bir hizmete veya sisteme erişmeyi ve o hizmetten yararlanmayı sağlayan, bir hizmet veya sistemin arka planında çalışan, kodlama ve/veya diğer yazılım teknikleri ile geliştirilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, kaldırılabilir teknik işletim süreçlerinin tamamıdır. 

IP Tabanlı Görüntülü/Sesli Aramalar: İnternet üzerinde WEBRTC'yi destekleyen Firefox, Chrome, Safari veya Microsoft Edge yüklü herhangi bir cihazda (cep telefonu, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar) yapılan tarayıcı tabanlı aramalardır.

GSM tabanlı aramalar: Gurulize Uygulama sunucusunun hem Danışmana hem de Müşterinin GSM operatörlerine yönlendirdiği ve bağlantı kurduğu cep telefonlarında XXXX bölge kodlu sesli aramalar.

Gurulize Uygulaması: ………………………………..com web sitesinde sesli, görüntülü görüşme ve yazılı iletişim uygulamaları, içerik yönetim sistemi, blog vb. dahil tüm uygulamalar, entegre bağlantılarla veya doğrudan Gurulize tarafından barındırılmaktadır.

 Danışman: Kullanıcının istihdam ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında istihdam ettiği, hizmetlerini yeterlilik belgesi ile sunan çevrimiçi hizmet sağlayıcılardır.

Müşteri: Danışmanlardan mobil/web tabanlı canlı görüntülü veya GSM tabanlı sesli arama seansları satın almak için kredi satın alan gerçek kişiler

Kullanıcı Web Sitesi ve Cep Telefonu Uygulaması: Kullanıcının danışmanlık hizmeti verdiği, www.gurulize.com  adresinde veya mevcut bir web sitesinde Gurulize Uygulamasını Gurulize API'si aracılığıyla entegre eden Kullanıcının uygulamasını yayınlayabilen web sitesi.

Gurulize Paketleri: www.gurulize.com/pricing adresinde yayınlanan ortak gelir ve hizmet detaylarını tanımlayan satın almaya hazır yazılım paketleri

Düzenleme:Sözleşme ve hizmetlere uygulanabilecek kodlar, tüzükler ve beyannameler dahil olmak üzere herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuat.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcı'ya ait web sitesi veya akıllı mobil uygulama ile ilgili olarak Gurulize Uygulama ekibi tarafından oluşturulan trafiğe göre, teknolojik platform hizmeti ve Gurulize uygulaması teknolojik platform teknik süreklilik hizmeti ile ilgili Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin ve KULLANICI'dan DEVIX'e ödenecek ücretin belirlenmesidir.

4. BEYAN

4.1. İşbu Sözleşme'nin imza tarihi itibariyle Taraflardan her biri;

4.1.1. işbu Sözleşmeyi akdetme ve bu Sözleşmeden doğan her türlü taahhüt ve yükümlülüğü yerine getirme hakkına sahip olduğunu,

4.1.2. işbu Sözleşme ile kendisini bağlamaktadır ve her şart ve koşul, geçerli yasalar uyarınca kendisi için geçerli, bağlayıcı ve ifa edilebilirdir,

4.1.3. Yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ayrıca Sözleşmenin ifası için ilgili mercilerden gerekli izin alınmış olup, gerektiğinde yenilenecektir,

4.1.4. Mevcut duruma ilişkin herhangi bir şekilde yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmediğini ve yanlışlık yapılmadığını ve yanlışlık yapılmayacağını,

4.1.5. Taraflar, acente, kanuni temsilci veya birbirinin yerine geçemez; birbirlerini herhangi bir yükümlülük altına sokma hakları yoktur,

4.1.6. Sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkan idari veya adli yaptırımlar hakkında her zaman birbirini bilgilendirmek,

4.1.7. Sözleşmenin herhangi bir hükmü, Taraflar veya kısmi veya toplam halefleri arasında acentelik, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanamaz ve Taraflar bağımsızdır.

4.1.8. Taraflar, üçüncü kişiler veya tüzel kişilerle herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sözleşme akdetemez ve karşı taraf adına söz konusu kişilerin yararına hiçbir şekilde taahhütte bulunamaz,

5. DEVIX'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. DEVIX, KULLANICI'nın kullanımı için Gurulize Uygulama Hizmetinin yazılım, donanım, platform sağlanması ve başlatılması, sunulması ve teknik sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur.

5.2. Devlet kurumu, idari kurum ve yargı mercileri tarafından DEVIX'ten hizmet ve içerikle ilgili herhangi bir bilgi talep edilmesi durumunda DEVIX, yalnızca kendi tuttuğu Gurulize Uygulama Hizmeti platformu nedeniyle KULLANICI'yı bilgilendirecektir, ancak DEVIX bu tür içeriklerden sorumlu değildir ve takip etmek. Bu gibi durumlarda DEVIX, gerektiği şekilde KULLANICI'yı bilgilendirecektir ancak takip, cezai ve hukuki sorumluluk tamamen KULLANICI'ya aittir. DEVIX, gerçek ve tüzel kişiler dışında kalan bir devlet kurumu, idari kurum ve/veya yargı merciinin talebi üzerine işbu Sözleşmeyi paylaşma hakkına sahiptir. Bu hak bir gizlilik istisnası olarak kabul edilir.

5.3. DEVIX, Gurulize Uygulama Hizmetinin platformundan KULLANICI'ya karşı sorumludur. KULLANICI, kendi müşterilerine hizmet sağlamaktan sorumludur.

5.4. DEVIX, Hizmetin içeriğinden, veriliş biçiminden, çağrı merkezinin yönetiminden, müşteri hizmetlerinin kısa içeriğinden, reklam faaliyetlerinden veya Kullanıcının Gurulize Uygulama Platformu Hizmetini kullanımı kapsamındaki diğer faaliyetlerden sorumlu değildir. Bundan böyle KULLANICI, söz konusu hususlardan dolayı her türlü sorumluluğu ve cezai müeyyideyi de kabul eder. KULLANICI, belirtilmiş olsun veya olmasın, içerik ve hizmet kullanımına ilişkin her türlü eylemden sorumludur. Sunulan hizmetlerin içeriği, Müşteri ile Danışman veya Kullanıcı arasındaki yazışmaların ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmamasından DEVIX sorumlu tutulamaz.

5.5. İşbu Sözleşme'de sayılan mücbir sebep hallerinde, platformun arızalanmasından DEVIX sorumlu tutulamaz ve Kullanıcı, DEVIX'ten doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir amaçla herhangi bir maddi ve manevi tazminat/hizmet talep edemez.

5.6. DEVIX, işbu Sözleşme'nin ihlali durumunda, ihlalin önemine göre her türlü bildirim, ihbar, yasal süreç, resmi yazışma, sanal ortam şikayetleri vb. için düzeltme süresi verebilir veya düzeltme beklemeden Sözleşme'yi feshedebilir.

6. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KULLANICI, kendisi tarafından kullanılan Gurulize Uygulama Hizmeti platformu üzerinden sunulacak hizmetlerin içeriğinden ve işleyişinden sorumlu olacaktır.

6.2. KULLANICI, hazırladığı içeriklerin ve sunduğu danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde yerel, ulusal, uluslararası mevzuatta belirtilen herhangi bir suça veya ahlaki, etik, kamu yararına veya kamu güvenliğine aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, söz konusu içerikle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI'ya aittir. Bu içerik nedeniyle DEVIX'e uygulanabilecek herhangi bir ceza veya tazminat Kullanıcı'ya rücu edilecektir.

6.3. KULLANICI, sunduğu hizmet ve hizmetin içeriği nedeniyle herhangi bir zarara uğraması veya hukuki/cezai soruşturma veya yargılama yapılması halinde DEVIX'in itibarını zedeleyebilecek beyan ve savunmalardan kaçınacaktır. KULLANICI, DEVIX'in itibarını ve ticari markasını zedelemeden zararın karşılanması, hukuki savunmaların acil ve detaylı bir şekilde sunulması gibi bir çözüme ulaşacaktır.

6.4. Gurulize Uygulama Hizmeti platformu ve hizmetlerine ilişkin reklam faaliyetleri, duyuru, basın açıklaması vb. KULLANICI tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere sunulacaktır. DEVIX veya Gurulize'nin ticari adı hiçbir reklam faaliyetinde kullanılmayacaktır.

6.5. KULLANICI, kendi ticari riskini taşıyan bağımsız bir girişimcidir ve KULLANICI'nın kar sağlayamaması durumunda herhangi bir hak iddia edemez.

6.6. KULLANICI, Gurulize Uygulama Hizmeti platformundan gelen çağrılara anlaşılır bir şekilde ve yasalara uygun olarak cevap verecektir. KULLANICI, kendisi ve danışmanlarının internet üzerinden sunduğu hizmetlerde verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyacağını taahhüt eder.

7. MALİ HÜKÜMLER

7.1. DEVIX komisyon oranları sayfanın altında belirtilmiştir; www.gurulize.com/pricing.

The DEVIX commission rates are calculated by: Stripe commission rates plus; 2,6% for Basic Gurulize Package ($99), 1,6% for Gurulize Package ($199) and 1,1% for Advanced Gurulize Package ($499). The package that is preferred by the User is written in the Article 1. The Parties shall not demand any other payment from each other whatsoever. The User shall pay the fees, only via the SaaS membership system on gurulize.com.

The income from the Gurulize Application Service, shall be collected from the Client via payment systems under DEVIX platform. DEVIX shall calculate the fees and prepare a report for calls to be made on the Gurulize Application Service that shall be subject to the fees determined under this agreement, plus Stripe etc. commissions (by the date of signing, Stripe commission rate is 2,9% + 0,30 USD and the possible increases shall be reflected on the fee), mobile phone call tolls and all the expenses made on the system including the fees on Article 7.2., until the 7th workday of the relevant month, and send to the User. DEVIX shall pay the User’s share following the receipt of the invoice until the 15th day of the month.

7.2. Kullanıcı'nın ödemelerini 20 günden fazla geciktirmesi halinde Gurulize, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır.

7.3. DEVIX, Kullanıcı'nın Gurulize Uygulama Platformu'nu dolandırıcılık, arama manipülasyonu veya diğer kötü niyetli kullanımlar için kullanması kaydıyla ödemeleri iptal etme veya sınırlama hakkını saklı tutar.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Aşağıda belirtilen durumlarda ve mücbir sebep kapsamında, DEVIX tarafından sunulacak işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin karşılaşabileceği ayıp, temerrüt, askıya alma vb. sorunlardan DEVIX sorumlu değildir.

8.1.1. DEVIX'in planlı desteği ve bakımı,

8.1.2. Cihazların bakım, yedekleme veya yeni yazılımlarla başlatılması/devreye alınması sırasında oluşabilecek sorunlar,

8.1.3. İnternet trafiği nedeniyle tamamen veya kısmen kaybolabilecek bilgiler,

8.1.4. DEVIX'in kontrolü dışındaki erişim sorunları ve gecikmeler

8.1.5. DEVIX platformuna kamu otoritesi tarafından DEVIX'in kontrolü dışında müdahale edilmesi,

8.1.5. DEVIX platformuna kamu otoritesi tarafından DEVIX'in kontrolü dışında müdahale edilmesi,8.1.6. Olağan operasyonda beklenmeyen ve önlem alınması veya planlanması imkansız olan diğer nedenler,

8.2. Mücbir sebep halleri, imza tarihinde mevcut olmayan ancak daha sonra meydana gelen, tahmin edilemeyen ve Tarafların kontrolü dışında gelişen olaylardır. Bu sözleşme kapsamındaki bağlantı kayıpları, gecikmeler vb. diğer çeşitli sorunlar için yasal olarak geçerli tüm mücbir sebep olayları mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Taraflar bu gibi durumlarda birbirlerine karşı sorumlu tutulamazlar. Büyük mücbir sebep halleri, meydana gelmesi ve kaybolması yetkili merci tarafından onaylanmak kaydıyla şunlardır: savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terör eylemleri, doğal afetler (sel, yıldırım çarpması, deprem vb.), yangın, hizmetlerin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu kanıtlayan mevzuat değişiklikleri, grev, lokavt. Herhangi bir mücbir sebep olayı meydana gelmesi durumunda, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, olay sona erene kadar askıya alınacaktır.

8.3. Bir mücbir sebebin 30 günden fazla sürmesi durumunda, Taraflar bir araya gelerek Sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya tasfiyesi için müzakere edebilirler.

9. GİZLİLİK

9.1. Taraflardan her biri, bu Anlaşma sırasında ve bu Anlaşmanın feshedilmesinden sonra, diğer Tarafın veya diğer Tarafın işi, işleri, Ürünleri, Fikri Mülkiyet Hakları, müşterileri, müşterileri veya tedarikçileri ile ilgili herhangi bir gizli bilgiyi herhangi bir kişiye ifşa etmeyeceğini taahhüt eder. diğer Tarafın ait olduğu şirketler grubunun herhangi bir üyesi.

9.2. Her bir Taraf, diğer Tarafın gizli bilgilerini aşağıdaki durumlarda ifşa edebilir:

9.2.1. Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, memurları, temsilcileri veya danışmanları için. Taraflardan her biri, diğer Tarafın gizli bilgilerini ifşa ettiği çalışanlarının, görevlilerinin, temsilcilerinin veya danışmanlarının bu Maddeye uymasını sağlayacaktır; ve

9.2.2. yasa, mahkeme emri veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici makam tarafından gerekli olabileceği gibi.

9.3. Kullanıcı, DEVIX'in Gurulize Uygulama Platformu ve Hizmetleri ile ilgili gizli bilgilerini, bu müşterilerin/alt yüklenicilerin platformu kullanmak için bu bilgilere ihtiyaç duyması halinde müşterilerine/alt yüklenicilerine açıklayabilir. Kullanıcı, bu durumda Tedarikçinin gizli bilgilerini ifşa ettiği müşterilerin/alt yüklenicilerin bu maddeye uymasını sağlayacaktır.

9.4. Hiçbir Taraf, diğer Tarafların gizli bilgilerini bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.

9.5. KULLANICI, kendisine sağlanan tüm bilgi, belge ve materyalleri, Sözleşme'nin sona ermesi veya feshedilmesi halinde DEVIX tarafından herhangi bir talepte bulunmaya gerek kalmaksızın, kopyalamadan en geç 24 (yirmi dört) saat içinde iade edecektir.

9.6. Taraflar, bu madde kapsamındaki gizlilik hükümlerini ihlal etmesi halinde meydana gelebilecek her türlü zararı kendi çalışanı tarafından tazmin etmekle yükümlüdür.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Gurulize Uygulama Platformu ve hizmetlerine ilişkin platform, yazılım, kaynak kodlarının mali ve manevi hakları DEVIX'e ait olup, KULLANICI kendi malı gibi hareket edemez. Kullanıcı'nın Gurulize Uygulaması üzerinde gerçekleştirdiği içerik, fikirler vb. Kullanıcı'ya ait olacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN KOPYALARI VE EKLER

11.1. Bu Sözleşme bir nüsha olarak hazırlanmıştır ve orijinal nüshası DEVIX tarafından tutulacak, onaylanmış nüshası KULLANICI tarafından saklanacaktır.

11.2. İşbu Sözleşme'yi imzalarken KULLANICI'dan (gerçek veya tüzel kişi) talep edilen belgeler aşağıda listelenmiştir;

11.2.1. Limited şirketler, anonim şirketler gibi tüzel kişilerden;

11.3.1. vergi belgesi fotokopisi

11.2.3. geçerli imza sirkülerinin kopyası

11.2.4. yetkili kişinin kimlik fotokopisi

11.3. Gerçek kişi kullanıcılardan;

11.3.1. vergi belgesi fotokopisi

11.3.2. geçerli imza beyanının kopyası

11.3.3. kimlik fotokopisi

11.4. Bu belgeler Sözleşmenin eklerini oluşturur. Belge gönderilmemesi veya eksik olması durumunda sözleşme geçerli olmaz, hizmet verilmişse bu belgeler gönderilene kadar askıya alınabilir.

12. CAYMA HAKKI VE FESHİ

Prensipte tüm demetlemeler kesindir ve cayma hakkı yoktur. DEVIX, Gurulize Uygulama Platformunun kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir tüketici, kurum ve kuruluştan şikayet gelmesi durumunda yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Buna göre DEVIX, satın alınan paketin/paketin KULLANICI tarafından iptaline veya askıya alınmasına karar verme hakkına sahiptir.

13. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

The Parties cannot assign any right or obligation under this Agreement partly or as a whole without written consent of each other. DEVIX may assign this Agreement to his affiliates with an organic connection of 50% or above, without consent of the USER.

14. BİLDİRİM

Sözleşme kapsamındaki tebligat, yazışma veya diğer iletişimler, elden, Sözleşme'de belirtilen adres veya numaraya yazılı olarak veya faks ve iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak alınmış kabul edilecektir. Ayrıca bu tebligat ve yazışmalar teslim tarihi itibariyle alınmış sayılır. Günlük yazışmalar e-posta yoluyla teslim edilebilir. Sözleşmede belirtilen adres ve faks numarasının değiştirilmesi halinde, bu değişiklik en geç 10 (on) gün içinde bildirilecek, aksi takdirde belirtilen nihai adres veya numara geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

15. YÖNETMELİK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

15.1. Bu Sözleşme ……………………… kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

15.2. Sözleşme'den doğan uyuşmazlıkların, uyuşmazlık konusunun tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde çözülememesi halinde, Sözleşme'den doğan veya Sözleşme'ye ilişkin uyuşmazlıklarda münhasıran ……………………… mahkemeleri yetkilidir. Anlaşma.

15.3. DEVIX'in ticari defterleri, sicilleri ve diğer kayıtları, Sözleşme'den doğan her türlü ihtilafta münhasıran geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.

16. VERGİ, ÜCRET VE GENEL GİDERLER

Sözleşmenin ifası, ifası ve icrası nedeniyle oluşan tüm vergi, resim, harç ve fonlar KULLANICI tarafından ödenecektir. KULLANICI'nın ödemeyi eksiksiz ve zamanında yapmaması nedeniyle DEVIX'in tüm zarar ve bedellerinden KULLANICI sorumlu olacak ve bu hasar ve bedelleri nakden, götürü ve peşin olarak ödeyecektir.

17. DEĞİŞİKLİKLER VE BÖLÜNEBİLİRLİK

17.1. Bu Sözleşme, yalnızca Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanacak yazılı oybirliği ile değiştirilebilir.

17.2. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasa dışı veya uygulanamaz olması durumunda, diğer hükümler etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, işbirliği ile geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz hükmün yerine en uygun ve geçerli hükmün eklenmesine özen göstereceklerdir.

17.3. Bu Sözleşme bir çerçeve sözleşmedir. Taraflar, ek olarak düzenlenen her bir form/sözleşme/protokolün Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olacağını ve bu Sözleşme'de belirtilen temel hükümlerin tek ve değiştirilemez olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

18. SÖZLEŞMENİN DİLİ VE GEÇERLİLİK

Bu Sözleşmenin orijinal versiyonunun dili Türkçe’dir. 18 (onsekiz) maddeden oluşan bu Sözleşme, Taraflar arasında 6/10/2022 tarihinde akdedilmiş ve olduğu gibi onaylanmış tüm yazılı veya sözlü müzakere, teklif ve taahhütleri geçersiz kılmak suretiyle tek nüsha olarak imzalanmış tek bir sözleşme teşkil etmektedir.

 

KULLANICI                                                                                              DEVIX

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy
This Website Uses Cookies
Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy