Gurulize

Genel Şartlar ve Koşullar

I. Tüm Üyeler için geçerli Genel Hüküm ve Koşullar

I.1. Tanımlar

Gizli kodlar: Üyenin Kişisel Hesabına erişmesini sağlayan bir kullanıcı adı ve şifre şeklindeki kişisel kodlar.

Kişisel Hesap: Herhangi bir Üyenin, Üyenin Gizli Kodlarını girerek internet erişimine sahip olabileceği Sitede kişisel bilgilerinin erişilebilir tutulduğu kişisel profil sayfası.

Üye: Yürürlükteki yasalara göre tam yasal ehliyete sahip ve en az 18 yaşında (veya en azından Üyenin ikamet ettiği ülkenin yasalarının izin verdiği yaşta) herhangi bir gerçek kişi veya kaydı tarafından geçerliliği onaylanmış herhangi bir tüzel kişi. Gurulize.

Çerçeve Anlaşması: Hizmet paketlerinin ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla Üye ile Gurulize arasında imzalanacak sözleşmedir.

Platform veya Gurulize Uygulamaları: Gurulize tarafından çevrimiçi bir aracı olarak yönetilen Kullanıcılar ve Sağlayıcıları birbirine bağlayan teknik platform.

Sağlayıcı: Platformda profesyonel veya profesyonel olmayan bir kapasitede ve aynı şekilde tanımlanan koşullara göre hizmet tedariki sunan herhangi bir Üye.

Hizmet: Platformdaki herhangi bir Sağlayıcı tarafından talep üzerine ve bir Kullanıcının yararına sağlanan hizmet.

Ortak: Gurulize veya şirketle aynı grup içinde yer alan, Gurulize ile Hizmet Sağlayıcılarının tanıtımını sağlayan mevcut bir ortaklık anlaşmasına sahip web sitesi, basılı yayın veya televizyon istasyonu.

Müşteri Hizmetleri: info@gurulize.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçilebilecek kullanıcılara yönelik destek hizmeti info@gurulize.com

Site:Gurulize web sitesine doğrudan şu URL'den erişilebilir: www.gurulize.com veya dolaylı olarak Gurulize tarafından işletilen bir ortağın herhangi bir URL adresi.

Kullanıcı: İsteği üzerine bir hizmetin kullanımını alan herhangi bir Üye.

I.2. kayıt

Sağlayıcılar için geçerli olan özel koşullara tabi olarak, Üye olarak kayıt yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

Birey olarak:

 • Yürürlükteki yasalara göre tam yasal ehliyete sahip ve en az 18 yaşında (veya en azından Üyenin ikamet ettiği ülkenin yasalarının izin verdiği yaşta) herhangi bir birey;
 • Herhangi bir kişi, ebeveyn yetkisine sahip olduğu bir reşit olmayan kişinin GURULIZE hizmetlerinden yararlanmasına izin vermek için ve ancak bir ebeveyn internet rehberini inceleyip kabul ettikten sonra.

Profesyonel olarak:

 • Vergi mükellefi olan herhangi bir kişi.

GURULIZE'ın Üye tarafından kullanılmasından önce Platform'a ön kayıt ("Kayıt") yapılması gerekmektedir. Yeni Üye, Gurulize’ın hesabın oluşturulmasını onaylamasını sağlamak için çevrimiçi kayıt formunda istenen tüm bilgileri sağlamalıdır. Üye, Gurulize’ın kişisel hesabının oluşturulmasını onaylamasını sağlamak için formdaki tüm zorunlu alanları doldurmayı ve Gurulize’a doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler iletmeyi kabul eder. Gurulize’ın kayıt sırasında verilen tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle herhangi bir Üye, verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda hem diğer Üyelere hem de Gurulize’a karşı sorumludur.

Üye, kaydı sırasında herhangi bir hatalı, eksik, yanıltıcı veya güncel olmayan bilgi verilmesinin hem diğer Üyeler hem de Gurulize’a karşı sorumluluk doğuracağını kabul eder. Üye, verdiği bilgilerin güncellenmesinden tamamen sorumludur ve bu nedenle kayıt işlemi sırasında verdiği bilgilerde meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği derhal Gurulize’a bildirmelidir. Üye, bu husustaki herhangi bir ihmal veya ihmalin sonuçlarıyla ilgili olarak hem diğer Üyelere hem de Gurulize’a karşı tüm sorumluluğu üstlenir.

Üye, diğer Üyeler tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, bir Sağlayıcı seçerken kendi yargısını kullanmalı ve özellikle sunulan Hizmet açısından, koşulların gerekçelendirdiği tüm standart önlemleri almalıdır.

Gurulize, hatalı, eksik, yanıltıcı veya güncel olmayan bilgilerin sağlanması durumunda ve bu bilgilerin (i) üzerinde önemli bir etkisi olduğu sürece, derhal geçerli olmak üzere ve önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Üyenin kaydını askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir. İlgili Sağlayıcı tarafından yetkili makamlara faaliyetin yetkilendirilmesi veya beyanı olarak veya (ii) söz konusu Üye tarafından yükümlülüklerin - özellikle mali - yerine getirilmesiyle ilgili olarak verilen Hizmetlerin koşulları, Gurulize, kendi takdirine bağlı olarak, askıya alabilir. veya Üyenin Kişisel Hesabını derhal ve bildirimde bulunmaksızın iptal edebilir.

Gurulize, kendi takdirine bağlı olarak, hatalı, eksik, yanıltıcı veya güncel olmayan bilgiler düzeltildikten sonra veya aşağıdakilerin gösterilmesi halinde bir Üyenin askıya alınmasını sonlandırabilir veya yeniden kaydolmasına izin verebilir:

 • bu tür bilgiler başka bir Üye'ye veya Gurulize’a herhangi bir kayıp veya zarar vermemiştir ve/veya Gurulize
 • söz konusu Üyenin herhangi bir gizleme veya dolandırıcılık niyeti olmaksızın iyi niyetle hareket ettiğini düşünmektedir.

Kişisel Hesap oluşturulduğunda, Gurulize Üyeye Gizli Kodlar atar.

Gurulize, Üye'nin bu durumda herhangi bir tazminat talep etmesine ve/veya karşı çıkmasına izin vermeden, özellikle düzenleyici, teknik veya güvenlik nedenleriyle, Üye'den Gizli Kodunun tamamını veya bir kısmını değiştirmesini isteme hakkını saklı tutar.

Üye, Platform'a erişmek için söz konusu şifre gerekli olduğundan şifresini gizli tutmaktan tamamen sorumludur. Üye, şifresini üçüncü kişilerin öğrenmemesi için uygun önlemleri almalıdır.

Madde I.7'de tanımlandığı gibi herhangi bir işlem. Aşağıda, Üye'nin şifresi ile tanımlanabileceği, Platform tarafından kabul edilecek ve söz konusu Üye için bağlayıcı olacaktır.

Üye, gizliliğin ihlal edildiğine veya yetkisiz kişilerin şifresine sahip olduğu veya erişebileceğine inanmak için makul bir sebep varsa, şifresini derhal değiştirmeyi taahhüt eder: Böyle bir durumda, Gurulize, daha önce yapmış olduğu işlemlerle GURULIZE'a erişimi derhal askıya alacaktır. şifre.

I.3. Gurulize’ın Rolü

Gurulize platformunun yöneticisi olarak Gurulize, çevrimiçi bir komisyoncu ve Üyeyi Platform aracılığıyla diğer kişilere tanıtan teknik bir aracıdır.

Madde I.7 hükümlerinde belirtildiği gibi. Aşağıda, Gurulize sağlanan Hizmetlere katılmaz ve doğrudan Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında yapılan herhangi bir İşlemin tarafı değildir. Bu nedenle, Platformda kullanılan İletişimlerin sağlanması ile ilgili olanlar dışında, Gurulize, herhangi bir İşlemin yürütülmesinden sorumlu değildir ve Hizmetin uygun şekilde yürütülmesi veya Kullanıcı tarafından ödenmesi ile ilgili herhangi bir garanti vermez.

Gurulize şu durumlara müdahale etmez, bunların üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve herhangi bir şekilde sorumlu değildir:

 • Sağlayıcının ilk teklifiyle veya yürürlükteki yasalarla veya Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetin uygunluğuyla ve daha genel olarak herhangi bir İletişimin içeriğiyle ilgili kalite ve/veya yeterlilik;
 • Hizmet veya Üyelerin kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilginin güvenilirliği, doğruluğu veya yasallığı;
 • Sağlayıcıların mesleki nitelikleri;
 • Kullanıcıların ödeme gücü.

Gurulize, Platformdaki ödemelerin işlenmesi için teknik sorumluluğu üstlenir.

İki Üye arasında taraf oldukları bir İşlemle ilgili olarak bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, söz konusu Üyelerin aralarında bir anlaşmazlık olduğunu bildirmek için Kişisel Hesaplarının "Destek" bölümünde bulunan web posta hizmeti aracılığıyla Gurulize ile iletişime geçmeleri önerilir. özellikle anlaşmazlık şikayetler veya geri ödemelerle ilgiliyse. Uyuşmazlıkların Çözümü politikasının 1.1 maddesi uyarınca, anlaşmazlığın tarafları Gurulize ile iletişime geçmeden önce aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye çalışmış olmalıdır.

Gurulize’ın Hizmetler için teknik bir araç olan İletişimleri sağlamaya ilişkin hak ve görevleri, Gurulize hizmetlerinin kullanımına ilişkin yürürlükteki Genel Hüküm ve Koşullarda açıklanmıştır: Üye, Araçlar için geçerli Kullanım Koşullarını daha önce kabul etmiş olacaktır. GURULIZE Kişisel Hesabını açarken Gurulize hizmetlerinden yararlanma.

I.4. Siteler

Gurulize, Üyeler tarafından gönderilen bağlantılardan erişilebilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Kendisi tarafından kullanıma sunulan bağlantıların virüs, solucan, Truva atı ve diğer Üyelerin ve GURULIZE'ın cihazlarına zarar verebilecek yıkıcı nitelikteki diğer öğeleri içermemesi için gerekli tüm önlemleri almak Üye'nin sorumluluğundadır.

I.5. Üyelerin Yükümlülükleri

Üye, Gurulize'e erişirken, yürürlükteki yasaların hiçbir ihlaline dayanmayan uygun davranış standartlarının yanı sıra başkalarına saygı, nezaket, iyi niyet ve adalet gibi ahlaki değerlere uymayı kabul ve beyan eder. Herhangi bir Üye, Derecelendirme Kurallarında tanımlanan derecelendirme sistemi aracılığıyla bu tür uygun standartların ihlalini bildirme hakkına sahiptir.

Yürürlükteki yasaların herhangi bir ihlali, bu Hüküm ve Koşulların hükümlerine göre doğrudan Gurulize’a bildirilebilir.

Üye, Platform'da kullanıma sunduğu bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Üye, Gurulize aracılığıyla dağıtılan verilerin yürürlükteki hiçbir kanunu ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda, Gurulize, bir Sağlayıcının açıkça yasa dışı olan veya Gurulize’ın farkına varabileceği herhangi bir içerik, veri, bilgi veya teklifini Platformdan geri çekme ve önceden bildirimde bulunmaksızın geri alınamaz bir şekilde askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir. dedi üye. Bu madde, Gurulize’ın bu tür içerikleri kendi isteğiyle tespit etme ve kaldırma yükümlülüğü olarak yorumlanamaz.

Üye, web sitesini veya herhangi bir Gurulize uygulamasını, yürürlükteki yasalardan dolaylı olarak kaçınmak veya amacı dışında herhangi bir amaçla kullanamaz.

Üye sadece adil, doğru ve meşru olan bilgileri dağıtacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin aşağıdakileri yapması yasaktır:

 • Platformun güvenliğini veya bütünlüğünü ihlal etmek veya ihlal etmeye teşebbüs etmek ve özellikle:
 • Irkçı, şiddet içerikli, pornografik veya revizyonist nitelikte bir metin, resim veya video aracılığıyla, Platformun veya Platformda gerçekleştirilen herhangi bir İşlemin düzgün işleyişini tehlikeye atabilecek veya engelleyebilecek herhangi bir eylemde bulunmak, insan onurunu ihlal etmek, başkalarının mahremiyet haklarını ihlal etmek, fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal hükümleri ihlal etmek ve özellikle ihlal teşkil edebilecek herhangi bir eylemde bulunmak;
 • Platform altyapısına makul olmayan bir iş yükü getiren veya orantısız önemi olan herhangi bir eylemde bulunmak,
 • Üye tarafından görüntülenmesi amaçlanmayan verilere erişme veya erişmeye çalışma veya
 • erişim yetkisi olmadan bir sunucuya veya Üye hesabına girmek veya girmeye çalışmak. Üye, Gurulize’a gönderilen tüm verilerin herhangi bir virüs veya zararlı program içermemesi için her türlü tedbiri alacağını;
 • Özellikle derecelendirme sistemi aracılığıyla, herhangi bir diğer Üyenin gizliliğini taciz etmek, tehdit etmek, kötüye kullanmak veya ihlal etmek veya iftira, hakaret veya iftira niteliğinde bilgi yaymak;
 • Gurulize’ın açık izni olmadan, Platformu sanal olarak çoğaltan herhangi bir "çerçeveleme" veya "yansıma sitesi" işlemini gerçekleştirmek, başka bir sitede Platformu işaret eden herhangi bir hiper metin bağlantısı oluşturmak veya herhangi bir Hizmet teklifine veya üçüncü bir profili işaret eden bir köprü metni bağlantısı eklemek taraf sitesi Hüküm ve Koşullar hükümlerine aykırıdır. Ancak, Kullanıcıları Hüküm ve Koşullara, ticari düzenlemelere veya Sağlayıcının işiyle veya sunulan Hizmetlere ilişkin genel bir bilgi sitesine yönlendirmek amacıyla Sağlayıcılar tarafından yerleştirilen hiper metin bağlantılarına açıkça izin verilir;
 • hem Kayıt hem de bir Hizmet Teklifinin çevrimiçi olarak verilmesi sırasında yanıltıcı veya kasıtlı olarak yanlış veya yanlış bilgi sağlamak;
 • diğer Üyelere ilişkin verileri, istenmeyen iş teklifleri, piyangolara, çekilişlere, çekilişlere veya yarışmalara katılma teklifleri, zincirleme mektuplar ve benzerleri gibi uygunsuz veya yasa dışı amaçlarla veya Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümlerine aykırı olarak kullanmak;
 • kendisine veya diğer Üyelere yanlış puan vermek.

I.6. Fikri mülkiyet

Gurulize, Araçların Kullanım Koşulları kapsamında sağlanan Yazılım haklarına yatırım yapmaktadır.

Üyenin farkında olduğu üçüncü şahıslar tarafından yapılan herhangi bir ihlal veya bu nitelikte olması muhtemel hareketler, bildirilen davayı kovuşturmaya devam edecek olan Gurulize’a bildirilmelidir.

Gurulize veya ortaklarına ait mülkiyet logoları ve markalar dahil tüm markalar ve logolar, ilgili ofislerden alınan uygun kayıtlarla korunmaktadır.

Web Siteleri: Web Sitelerinin tüm metinleri, resimleri, simgeleri, tasarımları, grafikleri, fotoğrafları, programları ve diğer bileşenleri Gurulize veya ortaklarının mülkiyetindedir ve telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır.

Web Sitelerinin resimleri, metinleri, simgeleri, tasarımları, grafikleri, fotoğrafları, programları ve diğer bileşenlerinin Gurulize veya ortaklarının önceden yazılı izni olmaksızın ticari veya ticari olmayan herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Gurulize, Üyeler arasında veya daha genel olarak, üçüncü bir tarafça bir Üyeye karşı herhangi bir ihlal davası açılması durumunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

I.7. Sonuç İşlemleri

Bir Kullanıcı bir Hizmet sipariş etmek istediğinde, Kullanıcı, söz konusu Hizmetin Sağlayıcısı ("Bağlantı Talebi") ile iletişim kurma talebinde bulunmadan önce geçerli Hüküm ve Koşulları kabul etmelidir.

Bağlantı Talebi şu durumlarda geçerlidir: i) Kullanıcı, sipariş edilen Hizmet için geçerli Hüküm ve Koşulları kabul etti ve kabul etti ve ii) Sağlayıcı, Kullanıcının kabulünü aldığını onayladı.

Ancak, bir Hizmet sözleşmesi ("İşlem"), Kullanıcı ve Sağlayıcı arasında aşağıdaki durumlarda bağlayıcı olur:

 • Sağlayıcı ve Kullanıcı bir İletişim yoluyla birbirine bağlıdır,
 • Sağlayıcı, Bağlantı İsteğini kabul etti.

Kullanıcı, Bağlantı İsteğinin bağlayıcı bir Hizmet teklifinin kabulü anlamına gelmediğini kabul eder; Sağlayıcı Bağlantı İsteğini onaylar ve kabul ederse İşlem gerçekleştirilir

Kullanıcı, Fiyatlandırma ve Ödeme Politikası'nın 4. maddesi hükümlerine göre Hizmeti sağlamak için seçilen İletişimin başlamasından önce ücretlendirilmeyecektir.

İşlemin ödemesi, Gurulize tarafından Üyelerin kullanımına sunulan, ancak bunlarla sınırlı olmayan güvenli ödeme yöntemlerinden biri ile gerçekleştirilir: (i) banka/banka kartı (ii) bir Hizmet için geçerli GURULIZE kartı. Bu tür ödeme yöntemlerini yöneten koşullar ve prosedürler, Çerçeve İşleminde imzalanan ilgili düzenlemelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Üye, Kullanıcının veya Sağlayıcının ikametgahı ve Hizmetin verildiği ve alındığı coğrafi konumdan bağımsız olarak.herhangi bir İşlemin hangi ülkeden olursa olsun geçerli yasalara tabi olduğunu kabul ve beyan eder.

I.8. Üye Yaptırımları – İçeriğin Geri Çekilmesi – Uyarılar – Gurulize Tazminatı

Hüküm ve Koşullar hükümlerinin ihlal edilmesi veya bir Üyenin herhangi bir hukuka aykırı davranışının ortaya çıkması durumunda Gurulize, sorunlu içeriği önceden haber vermeksizin Platformdan derhal geri çekme ve/veya söz konusu Üyenin kaydını askıya alma veya feshetme veya kendisine karşı diğer uygun önlemler; bu tür önlemler, bir uyarı, askıya alma veya Kaydının feshedilmesini içerebilir.

Gurulize, Platform'da mevcut olan veri ve içerikleri izlemekle veya hukuka aykırı faaliyeti ifşa eden kanıtları veya durumları aramakla yükümlü tutulamaz.

Bir Üyenin yürürlükteki bir yasanın ihlalinden ve özellikle Yahudi aleyhtarı, revizyonist, ırksal nefreti veya ayrımcılığı teşvik eden veya insanlığa karşı suçları haklı çıkaran veya çocuk pornografisi ile bağlantılı herhangi bir içerikten haberdar olması durumunda, Üye Müşteri hizmetleri ile e-posta yoluyla iletişime geçerek derhal Gurulize’ı uyarmayı ve rahatsız edici içeriği ve/veya faili tanımlayan bilgileri sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

Her Üye, Üye'nin Hüküm ve Koşullar hükümlerini, yürürlükteki herhangi bir kanunu, fikri mülkiyeti ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs iddiasının sonuçlarına karşı Gurulize’ı (yönetim ve personeli ile birlikte) korumayı ve tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. mülkiyet hakları veya söz konusu Üyenin bir İşlemi yerine getirmemesi.

I.9. Yükümlülük

Gurulize, çevrimiçi komisyoncu ve Platform yöneticisi rolünden başka hiçbir yükümlülük üstlenmez. Gurulize, Platformun kullanılabilirliği veya performansı hakkında herhangi bir garanti vermez ve Üye, herhangi bir kazanç kaybı veya kayıp fırsat veya ciro kaybından Gurulize’ı sorumlu tutmaya çalışamaz.

Her halükarda, Gurulize yalnızca Çerçeve Düzenlemeyi imzalayan Üyelerin maruz kaldığı, Hüküm ve Koşullar veya yürürlükteki yasaların bir sonucu olarak Gurulize’ın yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp veya hasarlardan sorumludur. hasar için Üye başına toplam yüz elli (150) Euro.

Üyeler, Gurulize’ın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kaldığı maddi veya manevi her türlü doğrudan veya dolaylı zarar veya kayıp veya zarardan sorumludur.

Üye, Kurallara uyulmamasından kaynaklanan kayıp, gider, zarar ve masraflardan makul ölçüde Gurulize’ı tazmin etmeyi kabul eder.

10. Kaldırma/Askıya Alma/Kapatma

Gurulize, Hüküm ve Koşulların ihlali veya yürürlükteki yasaların herhangi bir ihlali durumunda Gurulize Üyesinin Kaydını, geri alınamaz ve bildirimde bulunmaksızın haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. Gurulize, söz konusu ihlali ortadan kaldırmak için kırk sekiz (48) saat içinde Üyelere elektronik ortamda bildirimde bulunur.

Üyenin ihlali telafi etme olasılığı yüksek olduğunda, Gurulize söz konusu ihlali giderme ihtiyacını Üyeye resmi olarak bildirerek başlama hakkına sahiptir. Bu resmi bildirim, varsa, Üyenin Gurulize kayıt erişiminin askıya alınmasıyla birleştirilecektir.

Üye, dilediği zaman müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek platformdaki Kişisel Hesabını silebilir ve verilen hizmetler için ödenmesi gereken tüm tutarların tamamının ödenmesi şartıyla.

I.11. Platformun Kapatılması

Gurulize, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Gurulize’ı herhangi bir kapasitede sorumlu tutan böyle bir karar olmaksızın, Gurulize’ın durdurulduğuna dair bildirim tarihinden itibaren bir (1) ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla Platformun işleyişini durdurma hakkına sahiptir. Aynı koşullar altında, Gurulize, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, platformda Hizmetler kategorisinin sağlanmasını ve böyle bir fesih olmaksızın Gurulize’ın herhangi bir sıfatla sorumlu tutulmasını sona erdirme hakkını saklı tutar.

I.12. Şartlar ve Koşullarda Değişiklik

Gurulize, Hüküm ve Koşulları, Ek Politikaları, Fiyat Listesini ve Gurulize’ın özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Değişiklikler, zorunlu bir kural veya kanun hükmünde kararname ile empoze edilmedikçe, yürürlüğe girmelerinden önceki on beş (15) ila otuz (30) gün içinde Kişisel Hesaplarında Üyelere bildirilecektir, bu durumda yürürlüğe gireceklerdir. hemen zorla.

Bu tür değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Gurulize’a bağlanan ve/veya Hizmet tekliflerini Platform'da sürdüren tüm Üyeler, bunları geri dönülmez bir şekilde kabul etmiş sayılacaktır.

I.13. Delil anlaşması

Üyeler, Platform üzerinde gerçekleştirilen verilerin (herhangi bir bağlantı verisi dahil) kaydedilmesi ve yedeklenmesinin (“Elektronik Belgeler”) hem Sağlayıcılar hem de Kullanıcılar arasında İşlemlerle ilgili olarak ve Üyeler ile Gurulize arasında tam kanıt değerine sahip olacağını kabul ve beyan eder. Sonuç olarak, Elektronik Belgele, aleyhine Elektronik Dokümantasyonun talep edildiği taraf bu Elektronik Dokümantasyonun güvenilirliğinde bir kusur göstermedikçe, taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta nihai çözüm aracı olacaktır.

Üye, Gurulize ile olan akdi ilişkilerinde e-postaların geçerliliğini ve ispat değerini kabul eder. Benzer şekilde, Üye'nin yaptığı telefon görüşmelerini özetleyen ve faturalandırmaya esas teşkil eden arama kayıtları ve bunların Gurulize tarafından tutulan kartlar, optik veya manyetik diskler ve manyetik bantlar üzerinde çoğaltılması da delil olarak Üye'yi bağlar.

Gurulize, İşlemlerle ilgili Elektronik Belgeleri Üyeler adına tutacaktır. Tüm Üyeler, Gurulize’a bir talep göndererek kendilerini ilgilendiren İşlemlerle ilgili Elektronik Belgelere erişebilirler.

I.14. Genel Hükümler

Geçerli yasa ve yargı yetkisi: Şartlar ve Koşullar, Estonya yasalarına ("Geçerli Yasa") tabidir. Bir Üye ile Gurulize arasında çözülmeyen herhangi bir anlaşmazlık, böyle bir yargı yetkisi seçiminin Üyenin tüketici sıfatıyla Üye için bağlayıcı olmaması durumu haricinde Talinn mahkemelerine götürülecektir.

Kısmi hükümsüzlük: Hüküm ve Koşullarda veya Ek Politikalardan birinde bir hakim tarafından geçersiz veya kanuna aykırı ilan edilebilecek herhangi bir madde uygulanamaz hale gelecektir ancak bu hükümsüzlük diğer hükümleri olumsuz etkilemeyecek veya Hüküm ve Koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Bir bütün olarak ele alındığında ilgili Koşullar veya Yan Politikalar veya bunların yasal uygulanabilirliği.

Mücbir sebep: Taraflar, herhangi bir gecikme veya ifa etmemesinden dolayı Şartlar ve Koşullar hükümlerini ihlal etmiş sayılamaz veya gecikme veya ifa etmeme sebebinin Uygulanabilirlik tarafından tanımlandığı şekliyle bir mücbir sebep durumu ile ilgili olması halinde, taraflar sorumlu tutulamaz veya ifa edilmemesinden sorumlu tutulamazlar. Yasa.

Gurulize, mücbir sebepler, üçüncü bir kişiden veya Üye'den kaynaklanan olaylar, ayrıca teknolojiden ve Araçlar uygulamasının karmaşıklığı.

Mücbir sebep hallerinde, süresi boyunca Gurulize ve Üye'nin yükümlülükleri askıya alınır.

Üyelerin Bağımsızlığı: Üyeler, Platforma bağımsız bir şekilde katılırlar ve Gurulize Kaydı, herhangi bir bağlılık, acente, fiili şirket, ortaklık veya temsil ilişkisi oluşturmaz (Sağlayıcı tarafından Gurulize’a ifa için açık izin verildiği durumlar dışında). İşlemler, Hüküm ve Koşullara veya bir Yan Politikadaki bir maddeye göre).

Bildirim: İç Yönetmelik tarafından sağlanan herhangi bir bildirim, Üye tarafından Gurulize’a iadeli taahhütlü posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Sepapaja 6, Tallinn 15551 Estonya.

Vazgeçme: Gurulize, Üye ve Gurulize'den doğan hak ve yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını kendi seçtiği herhangi bir şirkete devretme hakkını saklı tutar.

UYGULANACAK HUKUK – YARGI

Bu Kullanım koşulları, Estonya hukukuna tabidir. Bir üye ile Gurulize arasında doğması muhtemel tüm ihtilafların çözüm mercii Talinn mahkemeleridir.

II. Hizmet Sağlayıcılar için geçerli özel koşullar

II.1. Sağlayıcı Kaydı

Gurulize, her bir Sağlayıcı tarafından sağlanan bilgileri doğruladıktan sonra Sağlayıcıların kaydını doğrular.

Bu nedenle Gurulize, bir Sağlayıcının yasal hükümler uyarınca yükümlülüklerini dikkate alarak, Sağlayıcılar tarafından vergi ve sosyal güvenlik makamlarına sunulan beyanlar da dahil olmak üzere ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

Ayrıca, çevrimiçi İşlemlerin düzenli sonucu, sosyal güvenlik katkı payları yönetim kuruluşlarının (sağlık sigortası vb.) yönetim organlarına yönelik düzenleme yükümlülüğünü belirleyebilir.

Danışman, platformda (veya başka herhangi bir sitede veya pazaryerinde) standart bir şekilde hizmet sunmanın, özellikle vergi ve sosyal makamlar ile raporlama yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir. Bu nedenle, Platformdaki İşlemlerin vergi makamlarına bildirim yükümlülüğü getirmesi muhtemeldir ve Sağlayıcıyı Katma Değer Vergisi (“KDV”) ve bölgesel ekonomik katkı gibi çeşitli vergilere tabi tutabilir.

Sağlayıcı, Platformdaki İşlemlerden kaynaklanan vergilere ek olarak tüm vergilerin ödenmesi konusunda güncel olduğunu kabul eder.

Bu nedenle, ticari olmayan Sağlayıcıların üyelik kriterleri ve yükümlülükleri ile ilgili bilgileri almak için bu kuruluşlara başvurmaları önerilir.

GURULIZE, Sağlayıcıları seçme ve sayıyı aşağıdakiler temelinde sınırlama hakkını saklı tutar:

 • Kullanıcılardan gelen talep,
 • platformun performansı,
 • Platformun yönetimiyle ilgili teknik kısıtlamalar.

II.2. Sağlayıcı Yükümlülükleri

Platform aracılığı ile gerçekleşen işlemler, doğrudan Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında sonuçlandırılır. Sonuç olarak, Kullanıcı ile akdedilen sözleşmenin şartlarından yalnızca Sağlayıcı sorumludur. Bu nedenle, Sağlayıcılar geçerli yasal hükümlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

Sağlayıcı, herhangi bir İşlemden önce, sunulan Hizmetin amacını, fiyatını ve özelliklerini, Gurulize tarafından “Hizmet Oluşturma” bölümünde sağlanan göstergelere dayanarak mümkün olduğunca doğru ve kesin bir şekilde açıklamalıdır.

Genel olarak Sağlayıcı, sunulan Hizmetleri geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlamaya yetkili olduğunu garanti eder.

Sağlayıcı, sağlanan Hizmetler için geçerli olan yürürlükteki yasaların ihlali konusunda Kullanıcılara, Gurulize’a, üçüncü şahıslara ve yetkili makamlara karşı sorumludur.

Sağlayıcı, bir İşlemin yürütülmesini Platformda sunulanlar dışındaki hizmetleri tanıtmak veya Gurulize Hizmetleri ile rekabet halinde elektronik iletişim hizmetleri sunmak amacıyla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sağlayıcı ayrıca, verilen hizmetlerin bir parçası olarak kişisel web sitesinin tanıtımını yapmamayı taahhüt eder.

II.3. Profesyonel olarak hareket eden sağlayıcı

Gurulize, Platformda ticari sıfatla hizmet sunan Sağlayıcıların Ticaret ve Şirketler Siciline kayıt olma, geçerli kurallara uygun defter tutma, KDV ödemesi ve diğer geçerli vergiler gibi belirli belirli yükümlülüklere tabi olduğunu yineler.

Sağlayıcı profesyonel bir kapasitede ise, tüketiciyi koruma yasalarında belirtilen tüm kurallara uyması gerekir.

Profesyonel bir sıfatla hareket eden Sağlayıcı, Platformda (veya başka herhangi bir sitede veya pazarda) Hizmet işini alışkanlık haline getirdiğinde, belirli raporlama ve vergilendirme yükümlülüklerine tabi olduğunu kabul eder. Siteye kayıt olduktan sonra statüde bir değişiklik olması durumunda, Sağlayıcı kayıt sırasında sağlanan bilgileri derhal değiştirmeyi veya tamamlamayı kabul eder. Bu nedenle, Platformda düzenli olarak İşlemler yapılması, vergi makamlarına bildirimde bulunma yükümlülüğü ile sonuçlanmak ve Katma Değer Vergisi veya geçerli herhangi bir yerel işletme vergisi gibi çeşitli vergilere tabi olmakla yükümlüdür. Sağlayıcı, Platformda gerçekleştirilen İşlemlerden kaynaklanan tüm vergilerin sorumluluğunu kabul eder.

II.4. Reklam için geçerli kurallar

Platformda barındırılan (veya Platformdan erişilebilen) Hizmetleri ("Reklam") açıklayan tüm metin yazarlığı, grafik, fotoğraf veya ses içeriği, I.5. maddede belirtilen taahhütlere uygun olmalıdır. Şartlar ve Koşullar. Gurulize, Reklamlar üzerinde hiçbir editoryal kontrol uygulamadığını, ancak yasa dışı veya Şartlar ve Koşullar hükümlerine aykırı olan herhangi bir Reklamı, Moderasyon Beyanına uygun olarak geri çekebileceğini belirtir.

Gerektiğinde, Sağlayıcı Gurulize'e Platformda, Ortak sitelerinde, arama motorlarında ve bağlı kuruluş ağlarında çoğaltma ve temsili sağlamak için Reklamı kullanmak için münhasır olmayan ve ücretsiz bir lisans verir. Sağlayıcı, bu bağlamda Gurulize’ı, Moderasyon Beyanı'nda tanımlanan Hüküm ve Koşullar kapsamındaki herhangi bir mülkiyet hakkı ihlali iddialarından korur.

II.5. Sağlayıcılara Uygulanacak Cezalar

Sağlayıcının bir veya daha fazla yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda I.10. maddeye bakılmaksızın, Gurulize platforma erişimi en fazla üç (3) ay süreyle askıya alacaktır. Sağlayıcı, bu önlem hakkında mektup/e-posta ile bilgilendirilecektir.

Bu, özellikle bir Sağlayıcının haksız rekabet eylemi oluşturabilecek Gurulize’a zarar veren davranışlarda bulunması durumunda geçerli olacaktır.

Sağlayıcının Kişisel Hesabı, Sağlayıcı'nın ihlale son verdiğine dair kanıtları Gurulize’a gönderdiği andan itibaren makul bir süre içinde yeniden etkinleştirilecektir.

Sağlayıcı tarafından tekrar edilmesi durumunda Gurulize, Kişisel Hesabını önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

II.6. Delil anlaşması

Sağlayıcı, I.13. maddeye ek olarak, Gurulize tarafından gerçekleştirilen uzaktan iletişim (telefon ve bilgisayar dahil) ile ilgili kayıtların, hem Sağlayıcı hem de Kullanıcıları arasında, Kullanıcılar arasındaki İşlemlerin bir parçası olarak güçlü kanıt değerine sahip olduğunu açıkça ve kesin olarak kabul eder. Sağlayıcı ve Gurulize. Gurulize, ilgili Kullanıcıların önceden bilgilendirilmesi koşuluyla bu tür kayıtlara geçebilir.

Sağlayıcı, Gurulize’a uzaktan iletişim (telefon görüşmeleri ve e-posta alışverişleri dahil) yoluyla yapılan alışverişleri kaydetme yetkisi verir ve sözlü ve yazılı iletişimlerinin kanıtlarının bu alışverişlerin Gurulize tarafından kaydedilmesiyle sonuçlandığını açıkça kabul eder.

III. Kullanıcılar için geçerli özel koşullar

Kullanıcı, Platform'u iyi niyetle ve yalnızca amaç için kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

Çevrimiçi Kayıt işlemi sırasında, Profesyonel sıfatıyla gerçekleştirilen İşlemler için, Kullanıcının ödediği Katma Değer Vergisini ancak Kullanıcının soyadı ve adı veya kayıtlı işletmesi olması durumunda geri alabileceği göz önüne alındığında, Üyeler tarafından hangi bilgilerin görüleceğini belirlemekten Kullanıcı sorumludur.

Hizmetlerin kalitesi veya uygunluğu ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, barışçıl bir şekilde çözülmelidir.

Kullanıcı, iletişim halinde olduğu Sağlayıcı'yı hukuka aykırı veya Şartlar ve Koşullar'a aykırı Hizmetler sağlamaya ikna etmeye çalışmayacaktır. Sağlayıcının, Kullanıcıyı Platform dışında sunulan Hizmetlerden yararlanmaya teşvik etmesi de yasaktır.

Üye, tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve ayrıca Şartlar ve Koşullar'ın tüm şartlarına uymayı kabul eder.

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy
This Website Uses Cookies
Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy